Áo dài Minh Châu

Posted by on May 12, 2011 | Comments Off


Model: Phan Thị Mơ, Đàm Thu Trang, Hà Trí Quang
Trang điểm: Khải Thiên
Làm Tóc: Minh Hoàng
Photo: Nguyễn Tuấn Anh
Trang Phục: NTk Minh Châu

comment closed