• Uncategorized
  • 0

Vân Trang e ấp với áo dài trắng


Photo: Nguyễn Long * Stylist: Tân Đà Lạt * Makeup: Huỳnh Lợi
Fashion: Áo dài ABC (387 Hai Bà Trưng, Q.3)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *