• Uncategorized
  • 0

Vân Trang lãng mạn phố Sài gòn với Adam Jona

Photo: DL Duy * Stylist: Tân Đà Lạt * Make up: Tín Nguyễn
Fashion: Áo dài ABC 387 Hai Bà Trưng, Q 3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *