• Uncategorized

Thăm quan đường sông Sài gòn (Kỳ 2)

Xin giới thiệu một số hình ảnh Saigon Show Photo ghi nhận được trong chuyến đi du ngoạn trên sông Sài gòn với  Kỳ 2: Phương tiện vẫn chuyển và cảng trung chuyển.

Thực hiện: Saigon Show Photo Group

You may also like...