• Uncategorized

BST Hồn Việt

Photo: Nguyễn Tuân Anh
Model: Phan Thị Mơ
Trang điểm: Minh Châu
Áo Dài: NTK Minh Châu

You may also like...