• Uncategorized

Vui hè với trang sức C-Box

Mùa hè này Phương Khanh được Mẹ tặng cho những vòng dây trang sức thật dể thương để thưởng cho thành tích học giỏi của mình. Khanh rất thích đeo và làm điệu khi đi chơi và kể cả lúc chơi với búp bê.


Thực hiện: SAIGON SHOW PHOTO

You may also like...