• Uncategorized

Hội Thảo “Trách nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp trong bối cảnh Kinh Tế toàn cầu”

Đơn vị phối hợp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (SCCI)

Đơn vị tài trợ chính: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist)

Thực hiện Quay phim – Chụp ảnh: Saigon Event Show

You may also like...