• Uncategorized

Việt Trinh – Sài gòn đẹp lắm

Là người dân Sài gòn, Bạn hãy thể hiện tình yêu mến Sài gòn qua một hành động cụ thể…

TSG xin giới thiệu một Clip do diễn viên điện ảnh Việt Trinh trình bày với nhạc phẩm “Sài gòn đẹp lắm”

Bạn có chia sẽ ý tưởng hoặc để nghị một hành động cụ thể để tôn vinh nét đẹp Người Sài gòn về email: netdepsaigon@gmail.com . Chúng tôi sẽ giới thiệu tác phẩm của Bạn để mọi người cùng tham gia.

You may also like...