• Uncategorized

Chuyên Design và gia công Album Cưới, Album gia đình, Album thời trang, album cho bé

SAIGON WEDDING SHOW nhận design và gia công Album Cưới, Album gia đình,  Album baby. Xin giới thiệu một số kiểu mẫu Wedding Album mới nhất và thịnh hành nhất hiện nay

Album (10 x 15)cm

(20 trang) – gia công album : 400.000đ, design : 250.000đ
(30 trang) – gia công album : 650.000đ, design : 350.000đ
(40 trang) – gia công album : 900.000đ, design : 400.000đ

Album (13 x 18)cm

(20 trang) – gia công album : 450.000đ, design : 300.000đ
(30 trang) – gia công album : 725.000đ, design : 400.000đ
(40 trang) – gia công album : 1.000.000đ, design : 500.000đ

Album (15 x 23)cm

(20 trang) – gia công album : 600.000đ, design : 300.000đ
(30 trang) – gia công album : 900.000đ, design : 400.000đ
(40 trang) – gia công album : 1.200.000đ, design : 500.000đ

Album (20 x 30)cm

(20 trang) – gia công album : 800.000đ, design : 400.000đ
(30 trang) – gia công album : 1.150.000đ, design : 500.000đ
(40 trang) – gia công album : 1.500.000đ, design : 600.000đ

Album (25 x 25)cm

(20 trang) – gia công album : 1.000.000đ, design : 400.000đ
(30 trang) – gia công album : 1.400.000đ, design : 500.000đ
(40 trang) – gia công album : 1.800.000đ, design : 600.000đ

Album 25x35cm

(20 trang) – gia công album : 1.200.000đ, design : 400.000đ
(30 trang) – gia công album : 1.650.000đ, design : 500.000đ
(40 trang) – gia công album : 2.100.000đ, design : 600.000đ

Album 30x30cm

(20 trang) – gia công album : 1.400.000đ, design : 450.000đ
(30 trang) – gia công album : 1.900.000đ, design : 650.000đ
(40 trang) – gia công album : 2.400.000đ, design : 800.000đ

Album (30 x 40)cm

(20 trang) – gia công album : 1.700.000đ, design : 450.000đ
(30 trang) – gia công album : 2.250.000đ, design : 650.000đ
(40 trang) – gia công album : 2.800.000đ, design : 800.000đ

Ghi chú :
* Giá áp dụng cho bìa da và bìa gỗ.
* Bìa da có nắp cộng thêm 100.000đ/cuốn
* Bìa bóng mêca cộng thêm 100.000đ/cuốn

Đặt hàng

  • Trả trước ít nhất 50% giá trị khi đặt hàng

Thời hạn giao hàng:

  • In & đóng: hoàn tất sau 4 ngày làm việc tính từ khi album design sẳn
  • Thiết kế, In & đóng: hoàn tất sau 4 ngày làm việc tính từ khi khách hàng đồng ý mẫu thiết kế

Liên Hệ Dịch Vụ Gia Công Album

Anh Quang Học093 8030 989

YahooID: nguoi_saigon2001

Email: netdepsaigon@gmail.com

You may also like...