• Uncategorized

Thiết kế Photobook với Saigon Photobook

Kích thước

Theo lý thuyết, khổ của Photobook  là bao nhiêu cũng được, bên in và đóng cuốn họ đều làm được hết, tuỳ thuộc  vào Bạn thôi. Tuy nhiên, do bên in họ tính tiền giấy của mình theo khổ A3, A4, A5… nên khi in nên chọn sao cho mình được lợi nhất.

Ví dụ nếu bạn chọn cuốn Photobook khổ A5 thì bạn sẽ phải thiết kế và in trên giấy A4 (21×29,7 cm) – do nó là trang đôi

Bạn chọn khổ A4 (21×29,7 cm), thì bạn sẽ phải thiết kế và in trên giấy A3 (29,7×42 cm)

hoặc nếu bạn chọn Photobook khổ 20×20 cm (tức 8×8 ins), bạn sẽ thiết kế khổ 20x40cm và bạn cũng vẫn phải in trên khổ A3. Thường bạn sẽ phải chọn trường hợp sau, vì trên mạng hiện này thường miễn phí các Quick Pages (QP) dạng vuông (ví dụ từ 12×12 ins bạn đưa về 8×8 ins hoặc 4x4ins).

Tuy nhiên do phần gia công đóng cuốn sau đó phải xén, nên thường khi thiết kế bạn phải làm tràn ra mỗi bên từ 3-5mm,

ví dụ với khổ PB là 20x20cm, bạn phải thiết kế thành 20,6 x 40,6 cm hoặc 21x41cm; hoặc là bạn vẫn thiết kế 20x40cm thì sau đó thành phẩm của bạn sẽ phải hụt vào tương ứng.

Giấy
Bên In họ sẽ tính tiền in dựa theo giấy, ví dụ với giấy Ford đến 180g/m2, Couche 200g/m2 thì tiền in đã bao gồm cả giấy rồi (hoặc là miễn phí giấy in). Còn trường hợp bạn muốn in với loại giấy khác thì mới bị tính thêm tiền giấy.

Theo kinh nghiệm của tớ thì thường Ford 180 cũng đẹp rồi, còn trường hợp đặc biệt thì bạn nên dùng Bristol 250 láng 2 mặt.

In
Thường thì Photobook sẽ in 2 mặt, bên in họ sẽ có nhiệm vụ căn chỉnh sao cho 2 mặt đó khớp với nhau.

Còn trường hợp bạn muốn in 1 mặt rồi sau đó dán bồi 2 mặt trắng lại với nhau thì cuốn Photobook sẽ đẹp hơn, giở các trang ra sẽ phẳng; tuy nhiên bên gia công làm sẽ cực hơn (giá sẽ đắt hơn) và lâu hơn. Với giấy Bristol 250 thì cuốn Photobook trông gần được bằng cuốn Album ảnh cưới ấy, có nhẹ hơn chút.

You may also like...