• Uncategorized

MARKETING LIÊN KẾT TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG

Saigon Event Show đã phối hợp với Công ty Hoa Mười Giờ, tổ chức chương trình marketing liên kết trong thời kì khủng hoảng thường xuyên vào mỗi tháng để, các đối tác trực tiếp nắm bắt được cung cầu từng sản phẩm trên thị trường.

Với  ý nghĩa: giúp các doanh  nghiệp biết rõ về nhau, những thông tin doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh.

–          Tìm hiểu đối tác tiềm năng.

–          Hạn chế chi phí marketing  đối với  những dooanh nghiệp hoạt động riêng lẻ.

–          Về việc cùng nhau thực hiện chương trình: hoạt động tiếp thị cụ thể, thông qua sự liên kết giữa các doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự: Ban lãnh đạo và chủ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, tập thể các phòng kinh doanh phòng thị trường, phòng Marketing, các cửa hàng trưởng và các cá nhân có nhu cầu.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của chương trình tháng 10:

Hình ảnh của chương trình tháng 9:

Quý Doanh Nghiệp có nhu cầu chụp ảnh giới thiệu, xin liên hệ Anh Học 093 8030 989 

Photo: Saigon Show

You may also like...