• Uncategorized

Clip YouTube 15 Phút Hiểu Hết Về Sài Gòn

Xin giới thiệu đến các bạn Clip của Bạn Boo Nguyễn dành cho các bạn nơi khác muốn tìm hiểu về Sài Gòn và ngay cả người Sài Gòn nữa nhé.

Đoạn phim dù chỉ có 15 phút nhưng cũng giới thiệu toàn cảnh về lịch sử, văn hóa và con người của Sài Gòn.

You may also like...