• Uncategorized

Hoạt động Saigon Show tháng 10/2014

Mời các bạn xem qua các chương trình do đội ngũ SAIGON SHOW  Chụp ảnh – Quay phim và In ảnh lấy liền cho khách hàng trong tháng 10/2014.

1. Dịch Vụ Chụp Ảnh – Quay Phim Lễ Khai Giảng Đại Học Công Nghệ Sài Gòn.

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon1

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon1a

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon2

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon3

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon3a

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon4

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon5

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon6

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon7

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon8

Dai-Hoc-Cong-Nghe-Sai-gon9

2. Dịch Vụ Chụp Giới Thiệu Nội Thất Karaoke 179.

Karaoke-179_SaigonShow

Karaoke-179_SaigonShow0

Karaoke-179_SaigonShow1

Karaoke-179_SaigonShow2

Karaoke-179_SaigonShow3

Karaoke-179_SaigonShow4

Karaoke-179_SaigonShow5

Karaoke-179_SaigonShow6

Karaoke-179_SaigonShow7

Karaoke-179_SaigonShow8

Karaoke-179_SaigonShow9

Karaoke-179_SaigonShow10

Karaoke-179_SaigonShow11

Karaoke-179_SaigonShow12

Karaoke-179_SaigonShow13

3. Dịch Vụ Chụp Ảnh – Quay Phim – In Ảnh Lấy Liền Hội Thảo Chuyên Đề Công Ty Dược Hoàng Đức.

Duoc-Hoang-Duc

Duoc-Hoang-Duc1

Duoc-Hoang-Duc2

Duoc-Hoang-Duc3

Duoc-Hoang-Duc4

Duoc-Hoang-Duc5

4. Dịch Vụ Chụp Ảnh Lễ Ra Mắt Công Ty NOHHI (Viet Nam) Logistics.

NOHHI-VIETNAM

NOHHI-VIETNAM0

NOHHI-VIETNAM1

NOHHI-VIETNAM2

NOHHI-VIETNAM3

NOHHI-VIETNAM4

NOHHI-VIETNAM5

NOHHI-VIETNAM6

5. Dịch Vụ Chụp Ảnh – In Ảnh Lấy Liền Kỷ Niệm 20 Năm Công Ty Tân Hiệp Phát.

Tan-Hiep-Phat

Tan-Hiep-Phat1

Tan-Hiep-Phat2

Tan-Hiep-Phat3

Tan-Hiep-Phat4

Tan-Hiep-Phat5

Tan-Hiep-Phat6

Tan-Hiep-Phat7

6. Dịch Vụ Chụp Ảnh – In Ảnh Lấy Liền tại Etihad Airways Top Agents Awards 2014.

ETIHAD-Airways

ETIHAD-Airways1

ETIHAD-Airways2

ETIHAD-Airways3

ETIHAD-Airways4

7. Dịch Vụ Chụp Ảnh – In Ảnh Lấy Liền Lễ Hội Halloween The Vista.

Hallowen-Vista

Hallowen-Vista1

Hallowen-Vista2

Hallowen-Vista3

Hallowen-Vista4

Hallowen-Vista5

Hallowen-Vista6

Hallowen-Vista7

Hallowen-Vista8

8. Dịch Vụ Chụp Ảnh –  In Ảnh Lấy LiệnTiệc Cưới.

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi1

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi2

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi3

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi4

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi5

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi6

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi8

In-anh-lay-lien-Tiec-Cuoi73

Saigon Show Xin Trân Trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.

Liên Hệ Quay Phim — Chụp Ảnh — In ảnh lấy liền Anh

Quang Học * Điện thoại: 093 8030 989

Email: netdepsaigon@gmail.com

Website: www.saigonshow.com * www.thoangsaigon.com

You may also like...