• Uncategorized
  • 0

Bia Sài Gòn

Bia Sài Gòn là một nhãn hiệu bia nổi tiếng của công ty Sabeco. Bia Sài Gòn có 3 sản phẩm chính: Sài Gòn Special, Sài Gòn Export (bao gồm bia lon 333 và bia Sài Gòn Đỏ), Sài Gòn Xanh.

Lịch sử phát triển của Sabeco gắn liền với quá trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của thương hiệu bia Sài Gòn, thương hiệu dẫn đầu của Việt Nam.

Giai đoạn 1977 – 1988:
01/06/1977 Công ty Rượu Bia Miền Nam chính thức tiếp nhận và quản lý Nhà máy Bia Chợ Lớn từ Hãng BGI và hình thành nên Nhà máy Bia Sài Gòn

1981 Xí nghiệp Liên hiệp Rượu Bia NGK II được chuyển đổi từ Công ty Rượu Bia Miền Nam

1988 Nhà máy Bia Sài Gòn trở thành đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Rượu Bia NGK II

Giai đoạn 1988 – 1993:
1989 – 1993 Hệ thống tiêu thụ với 20 chi nhánh trên cả nước

1993 Nhà máy Bia Sài Gòn phát triển thành Công ty Bia Sài Gòn với các thành viên mới:
– Nhà máy Nước đá Sài Gòn
– Nhà máy Cơ khí Rượu Bia
– Nhà máy Nước khoáng ĐaKai
– Công ty Liên doanh Carnaud Metalbox Sài Gòn sản xuất lon
– Công ty Liên doanh Thủy Tinh Malaya Việt Nam sản xuất chai thủy tinh

Giai đoạn 1994 – 1998:
1994 – 1998 Hệ thống tiêu thụ đạt 31 chi nhánh trên cả nước

1995 Công ty Bia Sài Gòn thành lập thành viên mới Xí Nghiệp Vận Tải

1996 Tiếp nhận thành viên mới Công ty Rượu Bình Tây

1996 – 1998 Thành lập các công ty liên kết sản xuất Bia Sài Gòn với các thành viên
– Nhà máy Bia Phú Yên
– Nhà máy Bia Cần Thơ

Giai đoạn 1999 – 2002:
2000 Hệ thống Quản lý Chất lượng của BVQI – ISO 9002:1994

2001 Hệ thống Quản lý Chất lượng của BVQI – ISO 9001:2000

2002 – hiện nay:
2003 Thành lập Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn SABECO trên cơ sở Công ty Bia Sài Sòn và tiếp nhận các thành viên mới:
– Công ty Rượu Bình Tây
– Công ty Nước giải khát Chương Dương
– Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ
– Công ty Thương mại Dịch vụ Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

2004 Thành lập Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn  SABECO chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con theo quyết định số 37/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

2006 Hoàn chỉnh hệ thống phân phối trên toàn quốc với 8 Công ty CPTM SABECO khu vực

2007 Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn SABECO liên tục phát triển lớn mạnh với chủ đạo là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Bia Sài Gòn và đầu tư mới trên nhiều lĩnh vực, sản phẩm khác.

Hiện nay Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn SABECO có tổng cộng 28 thành viên.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *