Thoáng Sài Gòn

Sự kiện “Wipro Run”

Sự kiện “Wipro Run”

Toàn thể nhân viên Công ty Wipro Unza Việt Nam đã tham gia hoạt động “Wipro Run” lần thứ 2 tại Việt Nam với chủ đề “Sự phát triển”, do ban Giám đốc công...