Bia Sài Gòn

Posted by on Nov 10, 2010 | Comments Off

Bia Sài Gòn là một nhãn hiệu bia nổi tiếng của công ty Sabeco. Bia Sài Gòn có 3 sản phẩm chính: Sài Gòn Special, Sài Gòn Export (bao gồm bia lon 333 và bia Sài Gòn Đỏ), Sài Gòn Xanh. Lịch sử phát triển của Sabeco gắn liền với quá trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của thương hiệu bia Sài Gòn, thương hiệu dẫn đầu của Việt Nam. Giai...