SaigonTourist

Posted by on Nov 09, 2010 | Comments Off

Tên Doanh Nghiệp: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Tên Tiếng Anh: Saigontourist Holding Company Tên Viết Tắt: Saigontourist Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Saigontourist) được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1975. Đến ngày 31/03/1999 theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Du lịch Sài...